Peugeot 301 skúsenosti a recenzie

 

 

Stránka prezentuje moje osobné skúsenosti s týmto vozidlom a s riešením daného problému s firmou P Automobil Import – zastúpenie Peugeotu na Slovensku.
Stránka nikoho nenabáda nekupovať alebo kupovať dané vozidlo.

Popis problému

Vlastním vozidlo Peugeot 301 1,2 VTi 55kW 2014. V januári 2017 mi auto z ničoho nič zhaslo a viac nenaštartovalo. Na prvý pohľad nič závažné. Ale v servise však zistili, že je kompletne rozpadnutý rozvodový remeň, kvôli čomu došlo k preskočeniu rozvodu a kompletnému poškodeniu motora. 6 ventilov dolámaných, 6 ohnutých, rozpadnutý jeden piest a poškodený jeden valec. Čiže jediné riešenie kompletný výmena motora.

 

Podotýkam, že vozidlo malo 115 000 km.
servisný interval podľa servisnej knižky na výmenu rozvodového remeňa je 180 000 km / 10 rokov.

 

Do tejto doby auto jazdilo ako malo, všetky servisne intervaly boli dodržané včas. Jedine poslednú výmenu oleja som si dal spraviť už , ako to Peugeot rád nazýva, v “neautorizovanom servise“, ktorý nie je žiadna garážová dielňa, ale jeden s najväčších servisov v danom meste, s XX ročnou históriou. Všetky ostatné servisné intervaly boli vykonané v autorizovaných servisoch Peugeotu.

Nakoľko bol teda rozvodový remeň ešte len 65 000 km pred svojou výmenou predpísanou výrobcom, požiadal som o vyjadrenie a riešenie daného problému najbližšie zasupenie Peugeotu, ktoré postúpilo moju žiadosť firme P Automobil Import, oficiálnemu zástupcovi tejto značky na Slovensku.

 

Vyjadrenia spoločnosti P Automobil Import

1. Reakcia / záver

Po cca 2 týždňoch od oznámenia, firma P Automobil Import vydala stanovisko, na základe fotiek a nejakého stručného popisu problému, že vozidlo má 3 roky a už sa na neho nevzťahuje záruka, takže záručnú opravu zamietajú.

+ Vyjadrenie od Peugeotu (PDF)

 

Preto som sa rozhodol napísať ešte raz priamo tejto spoločnosti s tým, že problém som kompletne rozpísal, dodal som ďalšie požadované materiály a aj som navrhol kompromisné riešenie hradenia opravy v pomere 60/40.

 

2. Reakcia / záver

Po cca 1 mesiaci bol záver firmy P Automobil Import, že mojej žiadosti o preplatenie nákladov za opravu nemôžu vyhovieť a to z dôvodu, že jednak predajca ani výrobca nezodpovedá za vady, ak vám uplynie záručná doba 2 roky a jednak nebolo možné vykonať riadne odborné posúdenie poruchy a príčin vzniku. Kompletná reakcia v linku nižšie.

+ Vyjadrenie od Peugeotu (PDF)

 

Reakcia k záverom predajcu:

Hlavný argument je teda, že vozidlo má viac ako 2 roky.

 

S  toho vyplýva len jedno. Je jedno, čo máte napísané v servisnej knižke. Jedno, či máte servisný interval na čokoľvek 100 000 km alebo 200 000 km. Po dvoch rokoch by ste mali vymeniť všetko čo len ide, pretože firma Peugeot nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli po 2 rokoch od dodania vozidla a Vy nemáte záruku od nikoho, či sa Váš diel dožije intervalu výmeny. 

 

Druhý argument je, že vychádzajú iba z poskytnutých informácií a nemohli motor riadne preskúmať, lebo som vozidlo nenasunul k ním.

To ale nie je pravda.
Vozidlo a motor som 2 krát ponúkol na testovanie a skúmanie.

Vozidlo bolo v „neautorizovanom servise“, kde po zistení tohto stavu a oznámení tejto situácií Peugeotu vozidlo čakalo na prvú reakciu, a aj som inicioval, že je možné pre testovanie, skúmanie, posúdenie motora vozidlo nasunúť do autorizovaného servisu. Po alibistickom zamietnutí, že vozidlo má 3 roky, to ale už nemalo význam. Následne som si dal vozidlo opraviť na vlastné náklady, pretože vozidlo som potreboval užívať a pri druhej mojej žiadosti som jasne napísal, že im môžem poskytnúť motor na akékoľvek testovanie dielov, oleja … . Avšak motor nijako testovať nechceli a moju ponuku neakceptovali. Firme evidentne nejde o zistenie skutkového stavu, ale nájdenie zámienky, ako by sa dala daná žiadosť zamietnuť. Keď som napadol ich prvý alibistický argument, že vozidlo je po záruke, našli si hneď ešte jeden pomocný, že motor nevideli, ale evidentne ani nemali záujem ho vidieť.

 

Tretí argument, že posledná servisná prehliadka nebola vykonaná riadne, kde absentovala diagnostika a kontrola stavu vozidla. A že práve tým sa mohlo predchádzať vzniku takéhoto stavu.

To opäť nie je pravda.
Ani kontrola a diagnostika v autorizovanom servise by nič nezistila.

Pri daných KM (cca 100.000km), kedy bola vykonaná posledná výmena oleja, nie je žiaden servisný interval pre nejakú kontrolu rozvodového remeňa. Respektíve, nejaká kontrola rozvodového remeňa nie je predpísaná žiadna, iba výmena pri 180.000 km. Keďže je rozvodový remeň v oleji, museli by demontovať vrchné časti motora / viď obrázok/, aby prišli na to, že v akom stave je rozvodový remeň. To sa však pri kontrole vozidla pri servisnej prehliadne nerobí, takže ani autorizovaný servis by na túto možnú hrozbu poruchy neprišiel. Čiže opäť ide len o alibistický a ničím nepodložený argument.

 

 

 

Musím podotknúť, že obe rozhodnutia boli urobené pekne z teplučka z kancelárie v Bratislave. Žiadne reálne zisťovanie faktov, žiadne testovanie motora, žiadne odborné prehliadky, analýza oleja …. , čokoľvek, čo by viedlo k objasneniu vzniknutej poruchy na základe reálnych zistení, len suché konštatovanie Oddelenia pre vzťahy zo zákazníkmi. Pri prvej žiadosti som čakal s vozidlom a aj s opravou na vyjadrenie Peugeotu a teda aj na vyzvanie, nech vozidlo pristavím do ich autorizovaného servisu. Nestalo sa a na oprave sa odmietli podieľať len na základe fotiek a mailových informácií. Potom ako som ich so sťažnosťou kontaktoval priamo ešte raz a celý problém detailne rozviedol, doložil ďalšie dokumenty a ponúkol pokazený motor ako taký na akékoľvek testovanie, skúmanie… , tak Oddelenie pre vzťahy zo zákazníkmi opäť vydalo zamietavé stanovisko ,bez potreby čokoľvek podrobnejšie zisťovať, vec zamietlo so závermi vyššie uvedenými.

 

Môj osobný názor

A. Nie je normálne, aby nejaký VÝROBCA/predajca stanovil intervaly na výmenu svojich dielov a diel sa rozpadol 2/3 svojej životnosti. 

B. Nie je normálne, aby Predajca pri takejto poruche argumentoval len tým, že vozidlo je po záruke a za vady už nezodpovedá.

 

Stanovením servisných intervalov firma garantuje, že daný diel sa takéhoto intervalu má dožiť. Firma Peugeot pri tomto type motora nestanovuje žiadnu kontrolu rozvodového remeňa v nejakom skoršom intervale, len výmenu pri 180.000km, čiže asi firma nepredpokladá, že by mohli alebo mali nastať nejaké problémy s rozvodovým remeňom. Dôvod prečo firma P Automobil Import nezisťovala skutkový stav reálnym testovaním motora, nepoznám. Auto má viac ako 2 roky a posledná výmena oleja nebola urobená v autorizovanom servise Peugeot a viac ich vozidlo nezaujíma.

Vyjadrenia a závery firmy P Automobil Import sú len lacnou výhovorkou, aby sa firma vyhla prípadnému hradeniu alebo spolu hradeniu opravy. Takýmto argumentovaním len firma deklaruje svoj postoj k vozidlám starším ako 2 roky, ako aj svoj postoj k intervalom výmenu dielov, ktoré sama značka stanovila.
Osobne si myslím, že práve výrobca alebo predajca by mal mať záujem o zistenie skutkového stavu, nakoľko ide o nevysvetlenú a ničím nezavinenú poruchu, ktoré viedla ku kompletnému poškodeniu motora.

Záver

Nakoľko som stratil trpezlivosť s firmou P Automobil Import, rozhodol som sa aspoň verejne prezentovať moje negatívne skúsenosti s touto firmou a s týmto vozidlom, respektíve motorom. K obsahu tejto stránky mala možnosť vyjadriť sa a pripomienkovať ju aj firma P Automobil Import, avšak z tejto firmy nebola žiadna reakcia ani ochota ďalej tento problém riešiť, či skúmať.

Len prosím ešte raz. Nikoho nenabádam kupovať alebo nekupovať toto vozidlo alebo iné vozidlá značky Peugeot. Závery z tejto skúsenosti si spravte sami . Ja len viem, že si vozidlo značky Peugeot už viac nekúpim, ale to len na základe tejto mojej osobnej zlej skúsenosti.